Doç. Dr. Bekir Biçer Kimdir?

1963 Çorum doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Tarih bölümünde yükseköğrenimini yaptı. Danişmendname’nin Tarihi Değeri adlı teziyle yüksek lisansını, Firdevsi-i Rumi ve Tarihçiliği isimli çalışmasıyla doktorasını tamamladı.

Kitapları: Firdevsi-i Rumi ve Tarihçiliği, Türklerin İslamlaşma Süreci, Danişmend Gazi Destanı, Modernist Müslüman Mustafa Kemal, Tarihe Giriş, Silahşorname ve Kürtler kitabıdır.

Çalışma alanı Kürtlerdir. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi tarih bölümünde öğretim üyesidir.

Makaleler