Hakkında

Kürdoloji, Kürtler üzerine akademik inceleme ve araştırma yapan bilim dalına verilen isimdir. Kürdoloji denilince Kürt dili, edebiyatı, coğrafyası, tarihi, etnografyası, sosyolojisi, müziği vs alanında yapılan bütün araştırma ve çalışmalar akla gelir. Kürdoloji yerine "Kürt incelemeleri" ifadesi de kullanılmaktadır. Kürdoloji ismi uluslararası düzeyde ve akademik çalışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde Kürt Enstitüsü veya Kürdololi enstitüleri 20. yüzyılın başlarından itibaren mevcuttur. Dünyada Kürdoloji bağımsız bir bilim olarak kabul edilmiş ve bu alanda on binlerce politik veya bilimsel araştırma yapılmıştır. Türkiye’de ise Kürdoloji ismi resmi olarak kullanılmamakta ama fiilen yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de Kürtler ve Kürtlük üzerine telif ve tercüme çok sayıda araştırma yapılmıştır. Kürdoloji ismi Kürtler arasında son dönemlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Türkiye’nin en önemli meselesi Kürt meselesidir. Kürtler konusunda en çok inceleme ve araştırma yapılması gereken ülke Türkiye olmalıdır. Ne var ki Kürtler konusunda en az çalışma yapılan ülke Türkiye’dir. Henüz Türkiye’de Kürdoloji çalışmaları bir üniversite bünyesinde ve bilimsel olarak ele alınmamış hatta üniversitelerde Kürdoloji ismi bile kullanılmamıştır.
Buna karşılık bazı Kürt araştırmacılar tarafından Kürtler hakkında II. Meşrutiyet döneminden başlamak üzere çoğu politik düzeyde olmak üzere araştırmalar yapılmış, kitaplar yayınlanmış ve dergiler çıkarılmıştır. 2016 yılına gelindiğinde Kürtlere dair zengin bir külliyat ortaya çıkmıştır. Ancak piyasada Kürtler hakkında yazılan kitapların çoğu ideolojik ve politiktir. Üstelik çoğu batılı oryantalistlerin ve Kürdologların eserlerinin çevirisidir. Henüz Kürt araştırmacılar Kürdoloji alanında müstakil ve özgün çalışma yapacak seviyeye gelememiştir. Şüphesiz bu durumun en önemli sebebi Türkiye Cumhuriyetinin Türkçü politikası ve Kürtleri yok saymasıdır. Bunun sonucu olarak tepkisel bir Kürtçülük hareketi doğmuştur. İşin üzücü tarafı şu ki Türkçülerin ve Kürtçülerin birbirlerini anlama zemini kaybolmuş ve iki toplum arasında duygusal ve zihinsel kopuş hızlanmıştır.
Bu eksikliklere ve yanlışlara rağmen Kürdoloji alanında güzel çalışmalar yapılmıştır. Biz bu çalışmaları bu sitede tanıtmayı amaçladık. Akademik düzeyde olmak kaydıyla bütün çalışmalara burada yer vereceğiz. Meraklı ilgili herkes bu site üzerinden Türkiye’de Kürdoloji literatürüne ulaşabilsin istedik. Site her türlü seviyeli, nitelikli çalışmayı yayınlayacak veya tanıtacaktır. Site öncelikle Türkçe olarak yayın yapacak zaman içinde Kürtçe, Arapça ve İngilizce eserlere de yer verecektir. Kürdoloji alanında yapılan her türlü çalışmaya kapımızı açacağız. Hiç bir şekilde ırkçı, politik ve ideolojik tartışmaya girmeyeceğiz.
Akademik düzeyde çalışma yapan bütün araştırmacıları bu siteye katkı vermeye ve destek olmaya çağırıyoruz. Barışı, kardeşliği birlikte insa edeceğiz. Kansız kavgasız güzel günlere kavuşmak dileğiyle.

                                                                              
   
                                                                                                                                                                                                                         Doç. Dr Bekir Biçer
Makaleler